BLOG

Materská škola Banšelova, Bratislava Ružinov

1. júl, 2019
Po dokončení stavebných prác na prestavbe a rekonštrukcii jedného pavilóna bývalých detských jaslí v školke v Ružinove, sa momentálne školka pripravuje na otvorenie dvoch nových tried. Veľmi nás teší, že sa stavbu podarilo pripraviť na kolaudáciu a veríme, že od septembra privíta nové deti.

Projekt 2016, stavba kolaudácia 06-2019