BLOG

Materská škola Spartakovská , Trnava

1. júl, 2019
Pre Mesto Trnava sme v roku 2016 navrhli rozšírenie dvoch tried základnej školy a prístavbu časti dvoch nových tried materskej školy k existujúcej ákladnej škole na Spartakovskej ulici. Stavba je v súčasnosti skolaudovaná a v užívaní.

Ide o jednoduchú prízemnú hmotu prístavby s novými triedami, napojenú na existujúcu základnú školu spojovacím krčkom v trakte vedľa telocvične. Stavba je riešená úsporne, energetická trieda stavby A, napojenie na novú výmenníkovú stanicu. Triedy sú orientované do parku, triedy MŠ na svetlú južnú stranu, stavba je príjemne komponovaná v parku v areáli ZŠ.  

Projekt 2016, Kolaudácia 2018