TEAM

 

Ing. arch. Gabriela Fukatschová
 

 
  • autorizovaná architektka Slovenskej a Českej komory architektov od roku 2004
  • hlavná architektka štúdia
  • kontakt: atelier@modulor.sk

 

Modulor, ateliér architektúry
 

Pracovný kolektív ateliéru Modulor:
 
Denis Vido, junior architekt
Simona Podolcová, junior architektka
Pavlína Bresťáková, junior projektantka
 
kontakt: atelier@modulor.sk