BLOG

Zámok Bystřice nad/Úhlavou, Klatovy, Česká Republika

5. december, 2018
Naše štúdio dostalo v roku 2016 dôveru súkromného investora, vlastníka zámku v Bystřici nad Úhlavou, v okrese Klatovy, Česká republika, aby sme spracovali projekt celkovej obnovy zámku a jeho areálu, vrátane všetkých budov v areáli a veže.

Zámok je momentálne nachádza v stave na totálnu rekonštrukciu. Jedinou časťou, ktorá je už na zámku rekonštruovaná je severná čelná fasáda a strecha zámku.

Zámok v Bystřici nad Úhlavou je národnou kultúrnou pamiatkou, predstavuje niekoľko vývojových historických etáp prestavby zámku, vývoj od stredovekého Don jonu – hradu s dodnes zachovanou hradnou priekopou, dokumentuje vývoj hlavného obytného renesančného paláca v strednej severnej časti až po novodobé i nevhodné úpravy počas vojny a neskôr.

V našom projekte riešime návrat k historickým hodnotám zámku, odbúrame nevhodné novodobé zásahy a prestavby v zámku a v jeho priľahlých budovách a vrátime do tohto krásneho zámku nový život v podobe súčasného využitia na prechodné ubytovanie vo viacerých ubytovacích kapacitách.

Projekt : 2017 – 2018, stavba je v procwese, aktuálne sa vykonávajú stavebné práce v zadnej časti areálu zámku