BLOG

Nová architektka Hlavnej stanice: Budova nevyhovuje žiadnym predpisom

11. október, 2017
29.11.2016, 06:20 | Tomáš Vašuta | © 2016 News and Media Holding

Hlavnú stanicu v Bratislave čaká v nasledujúcich mesiacoch rekonštrukcia. Namiesto veľkej prestavby a vzniku moderného dopravného terminálu však na cestujúcich čakajú len kozmetické zmeny. Väčším zásahom totiž bránia nevysporiadané vzťahy i otázniky. V rozhovore pre TREND Reality to vysvetľuje architektka štúdia Modulor Bratislava Gabriela Fukatschová, ktorá pripravila návrh rekonštrukcie stanice.

Ak by sme vychádzali z pôvodných plánov, v týchto dňoch mali cestujúci v Bratislave využívať novú Hlavnú stanicu. Spoločnosť Transprojekt však za vyše desať rokov od prezentovania svojich plánov nezačala ani so stavebnými prácami.

A mesto s nimi už ani nepočíta. Firme sa bratislavskí poslanci rozhodli nepredĺžiť zmluvu a mesto sa chystá riešiť budúcnosť stanice inak. Podobne ako jej majiteľ Železnice Slovenskej republiky, ktoré sa rozhodli zrekonštruovať budovu. O novej podobe Hlavnej stanice hovorí Gabriela Fukatschová z architektonického štúdia Modulor.

Vytvorili ste architektonický návrh toho, ako by sa Hlavná stanica v Bratislave dala rekonštruovať. V čom vidíte hlavné nedostatky jej dnešného stavu?

Nedostatkov na Hlavnej stanici v Bratislave je mnoho, keďže v súčasnosti nevyhovuje takmer žiadnym predpisom, či už dopravným, požiarnym, tepelnotechnickým, architektonickým alebo prevádzkovým. Viem si predstaviť komplexnú obnovu i novostavbu stanice s mimoúrovňovým riešením dopravy a parkovania, čo však vzhľadom na existujúce nevysporiadané vlastnícke vzťahy, platné nájomné vzťahy, možnosti investora nie je možné realizovať.

Z čoho ste pri prestavbe vychádzali?

Navrhli sme riešenie rekonštrukcie vybraných častí stanice v zmysle investičného zadania investora, dostali sme presné znenie požiadaviek, ktoré bolo potrebné naplniť najmä z hľadiska prevádzky stanice vo vzťahu k normám Európskej únie. Rekonštruujeme celú fasádu – v časti socialistickej prístavby výmenou za nový štruktúrovaný fasádny systém s potrebnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré teraz táto hala nemá a s novým presklením bez polepov grafiky. Historickú časť fasád ošetríme na poškodených miestach, lokálne vymeníme niektoré dverné krídla za repliky a táto časť dostane novú farebnosť v zmysle dohody s pamiatkarmi, aká bola v minulosti.

Gabriela Fukatschová Zdroj: Peter Bencsik

Dotknú sa zmeny aj interiéru?

V interiéri navrhujeme výmenu hliníkových podhľadov, celých inštalácií v investorom vybraných častiach na prízemí i na poschodí – v hlavných priestoroch, kam sa dostane verejnosť. V historickej časti budovy vo vnútri bude položená nová dlažba a nová výmaľba stien. Celé prvé nástupište navrhujeme komplet vymeniť – nové podhľady, inštalácie, svietidlá v zmysle európskych noriem. Návrh osvetlenia bol konzultovaný so špičkovými odborníkmi z Európy.

Z vizualizácií nie je jasné, či zmenou prejde aj priestor pred stanicou.

Priestor pred stanicou po stanovisko taxíkov, ktorý je možné riešiť vzhľadom na nájomné a vlastnícke vzťahy, bude stvárnený novou zámkovou dlažbou, nie asfaltom ako je dnes. Celkovo však stanica dostane nový plášť v nadštandardnom materiálovom a dizajnovom prevedení. Bude to možno dočasné riešenie, ale vzhľadom na momentálnu situáciu tam bude niekoľko rokov.

Podľa zverejnených vizualizácií nie sú v prízemí obchodné priestory. Nepočítate s nimi?
Existujúce obchodné priestory na prízemí – bufety a zákaznícke centrá neriešime v zadaní, investor to nepožadoval. Tieto priestory zostanú bezo zmeny ako sú dnes. Bude sa rekonštruovať iba priestor bývalej reštaurácie na prízemí, pokiaľ mám informácie, toto ale rieši iné architektonické štúdio, ako aj bezbariérový prístup pre imobilných.
https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/nova-architektka-hlavnej-stanice-budova-uz-nevyhovuje-ziadnym-predpisom.html