BLOG

Women Architects – prednáška na FA STU Ba

25. október, 2015
V apríli 2015 som mala príležitosť na pozvanie združenia Women Architects prezentovať prácu môjho ateliéru Modulor na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave. Táto skúsenosť bola veľmi príjemná, v hľadisku sa zúčastnili študentky, študenti FA STU, moji priatelia i rodina. Verím, že skoro zas zopakujeme.