CENNÍK

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

 

Výsledkom tohto procesu je grafický návrh v 2D, situácia, pôdorys jednotlivých podlaží, schématický rez a pohľady. Po odsúhlasení 2D dispozičného riešenia Vám vytvoríme 3D vizualizáciu. V prípade drobných zmien je možná úprava v maximálne troch kolách. Každá ďalšia zmena je spoplatnená 70 €.

         Cena:                    12 - 15 €/m2

         Doba dodania:   21 pracovných dní

         Výstupy:               2 kópie
     
         


 

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE
 

Výsledkom je sprievodná správa, súhrnná technická správa, architektonicko-stavebná časť, statický posudok, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, plynoinštalácia, požiarnobezpečnostné riešenie, výpočet energetickej hospodárnosti budovy. Cena nezahŕňa riešenie chladenia, rekuperácie, tepelného čerpadla, bazénovej techniky, fotovoltických panelov, solárneho ohrevu a iných nadštandardných riešení. Uvedené riešenia sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia.

         Cena:                   20 - 40 €/m2

         Doba dodania:   4 - 8 týždňov

         Výstupy:              6 kópií
         
        


 

REALIZAČNÝ PROJEKT

Výstupom tejto časti je rozpracovanie projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Súčasťou sú aj výpisy okien, dverí, výkazy klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer, materiálov vrátane rozpočtov a jednotlivých profesií.

         Cena:                   20 - 40 €/m2

         Doba dodania:   6 - 8 týždne

         Výstupy:              6 kópií

         


 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA INTERIÉRU

Návrh dispozície v dvoch až troch variantoch, pohľady, rezopohľady a návrh zariaďovacích predmetov.

         Cena:                    6 - 8 €/m2
         Doba dodania:   2 týždne
         Výstupy:              2 kópie
  
         PROJEKT INTERIÉRU

Po odsúhlasení 2D dispozičného riešenia Vám vytvoríme 3D vizualizáciu. V prípade drobných zmien – odtieň stien, podláh – je možná úprava v maximálne troch kolách. Každá ďalšia zmena je spoplatnená 50 €. Výsledkom je podklad pre realizačnú firmu, s použitím reálnych zariaďovacích predmetov a materiálov s uvedením možnosti zakúpenia, spracovanie rozpočtu, výkresy nábytku na mieru a výpis prvkov.

         Cena:                    20 €/m2
         Doba dodania:   3 - 5 týždne
         Výstupy:              2 kópie

         


 

ODBORNÉ KONZULTÁCIE

 

         Cena:                  35 - 45 €/hod

         
     


 

AUTORSKÝ DOZOR

 

         Cena:                  35 - 75 €/hod + 0,5 €/km cesty

          

Uvedené ceny sú orientačné. Klient má nárok v rámci objednaného projektu na konzultácie v rozsahu 5 hod grátis. Každá ďalšia konzultácia je spoplatnená 35 €/hod. Konkrétnu cenovú ponuku Vám radi vypracujeme na základe zaslaných podkladov a náročnosti projektu.